На спеціалізації «Мультимедійний дизайн» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» (термін навчання 4 роки, кваліфікація — дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів);
ступінь вищої освіти «Магістр» (термін навчання за освітньо-професійною програмою «Дизайн візуальних комунікацій» 1 рік 4 місяці, кваліфікація — магістр дизайну).


ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) на спеціальність 022 «Дизайн» освітньо-професійна програма «Мультимедійний дизайн» (денна та заочна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн візуальних комунікацій» (денна форма навчання)(.pdf)

Правила прийому до академії
дивіться на сторінці нашого сайту у розділі «Вступ».

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити на ступінь вищої освіти «Бакалавр»?

Композиція: ескіз-концепт анімаційного персонажа і локації на задану тематику, надану в екзаменаційному завданні.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічні години (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Художні графічні матеріали: туш, гуаш, олівці, акварель, пастель, акрил, інструменти для креслення, маркери, фломастери, лінери.

Чи можна використовувати графічний планшет?

Так. Роботи у цифровому вигляді приймаються.

Хто вибирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає графічну техніку та інструменти для виконання своєї роботи.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, а також зі спеціальної літератури.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Студенти заочних відділень на початку семестру отримують завдання з усіх дисциплін за розкладом, консультуються з викладачами впродовж навчального терміну, потім приїжджають на екзаменаційну сесію в кінці семестру. Навчальна програма аналогічна програмі спеціалізації для денного навчання.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ (БАКАЛАВР)

Концепт анімаційного персонажа

Персонаж на задану тематику створюється у форматі А4, матеріали для малювання, матеріал і колір паперу за бажанням автора. Рекомендується 1-3 пози персонажу, які закомпоновані в одному листі.Критерії оцінювання:

1. Відповідність завданій темі;
2. Компоновка анімаційного персонажу у площині листа, відповідність формату, виразність позиції (пози);
3. Виразність графічних прийомів (штрих, мазок, матеріали), що розкриває візуально-пластичні особливості рішення;
4. Виразність характеру (гиперболізація пропорцій, геометризація, стилізація, ступень привабливості, яскравість емоції), оригінальність, цілісність і гармонійність художньо-образного рішення;
5. Самостійність творчого рішення, що не схильне до копіювання відомих трендів, наявність яскраво вираженої авторської новаторської ідеї.