За час існування спеціалізації «Мультимедійний дизайн» викладачі кафедри виконували наукові роботи в рамках наступних держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України:

«Феномен цифрового мистецтва в художньо-комунікативному просторі посткласичної культури», реєстраційний № 0117U001379 1.01.17–31.12.19 рр.
«Методика інноваційного дизайну у контексті науково-технологічного прогресу і глобальної екологічної кризи», реєстраційний № 0107U002131, 2008–2010 рр.
«Логіко-семіотичне моделювання візуального простору: культурні і філософські аспекти», реєстраційний № 0107U002131, 2012–2014 рр.
«Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять», реєстраційний №0314U003934, 2014–2016 рр.

В межах цих тем було захищено дисертації:

Михайло Опалєв. Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови, 2009;
Людмила Сухорукова. Засоби художньої виразності в мультимедійному дизайні (на прикладі музичного кліпу з елементами 3d-анімації), 2015;
Маріанна Мурашко. Проектно-художній інструментарій моушн-дизайну (на прикладі рекламного ролику), 2017.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Михайло Опалєв  

      Фахові видання ВАК України:

      Закономірності формування сучасного тренду веб-дизайну — «Плаский дизайн» (співавтор О. В. Вакуленко), 2016.
      Етапи розвитку анімованої типографіки в моушн-дизайні (співавтор К. С. Саввінa), 2014.
      Определение моушн-дизайна и систематизация его объектов (співавтор М. В. Мурашко), 2012.
      Формування дизайн-ергономічних вимог до користувацького Інтерфейсу WEB-сайтів (співавтор В. М. Голобородько), 2011.
      Складова графічного дизайну в арт-об’єктах польських майстер-класів фестивалю «Кишеня Вінсента» (співавтор Ю. Б. Штадченко), 2011.
      Шрифтовой дизайн как стилевое направление веб-дизайна, 2011.
      Мультимедийные флеш-приложения: дефиниции и визуальный язык (співавтор А. В. Бойчук), 2009.
      Систематизация объектов мультимедийного дизайна и определение мультимедийной презентации, 2009.
      Разработка студентами ХДАДМ рекламного образа для бренда компании МКС, 2007.
      Обучение разработке веб-сайта-портфолио за 3 дня. Опыт экстремального мастер-класса, 2005.

      Інші видання:

      Моушн-дизайн: наука и вдохновение, 2012.
      Штрихи нового визуального языка веб-среды в технологиях HTML5 и CSS3, 2011.
      Дизайн мультимедійних презентацій: стильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови, 2010.
      Анализ дизайна интерфейсов российских мультимедийных бизнес-приложений, 2008.

Алла Радомська  

      Етнокультурна позиція студентів в основі ціннісного підходу до результату художньої освіти, 2017.
      Актуальність вищої художньо-графічної освіти з огляду на глобальні виклики сучасності, 2017.
      Современный взгляд на проблему взаимодействия художественного образования и этнической культуры, 2017.
      Формування творчої особистості в контексті європейських комунікаційних процесів, 2016.
      Формирование этнокультурной позиции студентов художественно-графических факультетов высших учебных заведений Украины: терминологический аспект, 2015.
      Етнокультурна позиція особистості в просторі художньої освіти, 2015.
      Показники сформованості етнокультурної позиції студентів художньо-графічних факультетів ВНЗ України в контексті комп’ютеризації освіти, 2015.
      Роль і місце етнічної культури у викладанні фахових курсів мистецької освіти, 2014.
      Проблеми вивчення етнокультури у сфері сучасної дизайнерської освіти, 2015.
      Концепція етнічної культури як грунт фахової позиції особистості, 2012.