------WebKitFormBoundaryq2yYkxyV3jLy Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts

НАУКОВА РОБОТА

Викладачі кафедри щорічно готують методичні рекомендації та 1 навчальний посібник з грифом МОН України.

Кафедра видає 2 збірника наукових праць, що затверджені ВАК України (періодичність видань становить 1 раз на місяць): «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту». Збірник входить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт; «Физическое воспитание студентов творческих специальностей» (русский язык). Збірник входить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Кафедра щорічно проводить 2 наукові конференції з проблем фізичного виховання студентів.

Під керівництвом викладачів кафедри щорічно студенти публікують свої наукові статті у збірнику підсумкової конференції за навчальний рік. Статті студентів під керівництвом викладачів було опубліковано у фахових виданнях з фізичного виховання. Щорічно студенти приймають участь у наукових конференціях.

У 2007 році студентка Пушанкіна Д. перемогла у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з фізичного виховання (науковий керівник Єрмаков С. С.).