/

З 2018 р. на факультеті «Дизайн середовища» ХДАДМ готують бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Дизайн середовища» (денне / заочне), термін навчання 3 роки 10 місяців.

Майбутні фахівці опановують принципи створення дизайну спеціалізованих типів середовища (житлового, громадського, промислового та урбанізованого) та конкурентно-спроможних об’єктів середовищного обладнання (меблів), корпоративного дизайну.

Областю професійної діяльності випускника факультету «Дизайн середовища» є розробка дизайну світло-кольорових ансамблів та інформаційних систем, проекти ревіталізації історичного середовища, дизайну святкового середовища (фестивалі, форуми, ярмарки), експодизайн.

Підготовка магістрів здійснюється за програмою «Концептуальний дизайн». Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

На факультеті «Дизайн середовища» з 2018 р. поновлюється набір бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Архітектура» за спеціалізацією «Архітектурно-ландшафтне середовище».

Формування професійних компетенцій обумовлено вивченням дисциплін з ландшафтної архітектури та дендрології, семіотики в архітектурі, урбоекології, інклюзивної архітектури та ленд-арту. Випускники мають можливість реалізувати себе не тільки у вирішенні питань організації приватних ділянок та міських громадських просторів, але й у проектуванні об’єктів житлової та громадської архітектури.

Випускники можуть вступити до магістратури та здобути другий науковий ступінь за освітньо-професійною програмою «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища».

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Кваліфікація: бакалавр, архітектор ландшафтного середовища, художник.

Ми чекаємо талановиту, креативну молодь, яка продовжить традиції провідної Харківської школи дизайну і мистецтв.