НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

На кафедрі викладаються лекційні курси — «Обробні матеріали (матеріалознавство)», «Конструювання меблів», «Технологія меблевих виробів», «Основи наукових досліджень», «Сучасні тенденції дизайну середовища» та дисципліни «Основи композиції та проектної графіки», «Основи проектування інтер'єрів», «Проектування меблів».

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР (6.020207 — дизайнер меблів).

Дизайнер меблів повинен знати основи загальної системи художньо-творчої діяльності в галузі проектування меблів в житловому і громадському інтер’єрі та міському середовищі. Найбільш ґрунтовні теоретичні знання мають бути з пропедевтичних дисциплін (основи композиції та проектної графіки, кольорознавство), з культурологічних дисциплін (історія дизайну меблів та основи декоративно-прикладного мистецтва), з професійно-орієнтованих дисциплін (ергономіка, інженерна графіка і технічне креслення, технологія меблевих виробів, матеріалознавство).

Фахівець даного рівня кваліфікації повинен оволодіти методикою формоутворення та прийомами проектування комплекту меблів різного призначення за принципами стильової і композиційної єдності, графічною майстерністю і макетуванням меблевих структур (дисципліни «Основи проектування меблів» та «Проектування меблів»). Дизайнер меблів повинен вміти конструювати (дисципліна «Конструювання меблів») і виконувати нескладні меблеві вироби (дисципліни «Робота в матеріалі», «Скульптура»).

Здобута кваліфікація бакалавра дозволяє працювати на меблевих підприємствах та фірмах на посадах техніка-дизайнера, помічника спеціаліста-проектанта, а також у цехах з виробництва меблів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ (7.02020701 — дизайнер меблів, викладач).

Дизайнер меблів цієї кваліфікації повинен мати широкий діапазон фундаментальних та професійних знань та вмінь за фахом, які забезпечуються комплексом дисциплін навчального плану, а також додатковими теоретичними циклами: «Сучасні тенденції дизайну середовища», «Основи маркетингу і менеджменту».

Спеціаліст повинен вміти аргументовано складати концепцію майбутнього дизайнерського проекту, самостійно приймати рішення щодо його реалізації за новими технологіями та матеріалами, вирішувати складні комплексні завдання з формування середовища життєдіяльності у відповідності до сучасних ринкових вимог. Дизайнер меблів повинен професійно взаємодіяти у проектному процесі з фахівцями-виробничниками, інженерами, технологами, ергономістами, враховуючи всі відповідні вимоги до дизайнерського об’єкту.

Спеціаліст цієї спеціалізації повинен користуватися комп’ютерними програмами при розробці дизайн-проектів меблів, різноманітними засобами і прийомами графічного і макетного моделювання.

Дизайнер меблів (спеціаліст) може очолювати проектну групу з проектування меблів у меблевих фірмах, бути консультантом меблів у торгових залах фірмових магазинів, втілювати самостійні ексклюзивні розробки. Випускник «Дизайну меблів» може працювати на посаді асистента або викладача у навчальних закладах з підготовки спеціалістів даної галузі.

Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР (8.02020701 — дизайнер меблів, викладач, дослідник).

Дизайнер меблів даної кваліфікації повинен засвоїти не тільки принципи творчого проектного мислення у сфері формоутворення і конструювання окремих предметів та комплектів меблів, бути розробником інноваційних проектів, приймати участь у реальному проектуванні і вміти виконувати промислові зразки, але й займатися науково-дослідною діяльністю (дисципліни: «Основи наукових досліджень», «Естетичні проблеми мистецтва і дизайну», «Психологія. Педагогічні основи викладацької діяльності»).

Дизайнер-дослідник в галузі меблів повинен вміти аналізувати, порівнювати і узагальнювати попередній історичний та сучасний досвід, робити логічні висновки і обґрунтовувати рекомендації. В процесі роботи магістр повинен залучати сучасні методи і методики наукових досліджень.

Фахівець, що захистив дипломну роботу на ступінь магістра, має право на посаду керівника меблевої фірми, на посаду викладача вищого навчального закладу відповідного профілю, поступити до аспірантури для продовження науково-дослідної роботи.