НАУКОВА РОБОТА

Колектив кафедри працює над розробкою комплексної теми «Формування парадигми дизайну середовища: витоки, сучасний стан та тенденції розвитку», затвердженої на період 2010-2015 рр. Очікувані наукові і практичні результати – написання дисертацій, навчальних посібників, статей, розробка методичних рекомендацій, апробація результатів на наукових конференціях.

У контексті напряму «Логіко-методологічні принципи формоутворення в дизайні меблів» завершується робота над навчальним посібником «Дизайн меблів». Розроблені і підготовлені до друку методичні рекомендації з дисциплін «Основи проектування і моделювання меблів», «Проектування меблів» та дипломного проектування (проф. Н. Є. Трегуб).

У контексті напряму «Виставкова діяльність як соціокультурний феномен сучасності» завершена робота над кандидатською дисертацією на тему: «Дизайн виставок у комунікативному просторі сучасної культури» (ст. викл. Северин В. Д.).

Питання підготовки фахівців в галузі меблевого дизайну у ХДАДМ висвітлюються педагогами кафедри у науково-методичних публікаціях фахових видань ВАК України («Вісник ХДАДМ», «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті») та у спеціалізованих журналах «Меблеві технології» (Україна) і «Дизайн и производство мебели» (Росія).