СОБОЛЄВ
Олександр Валерійович

ректор ХДАДМ,
графік-дизайнер, кандидат
мистецтвознавства,
професор

ЗВЕРНЕННЯ РЕКТОРА ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА СОБОЛЄВА З НАГОДИ СТОДЕННОГО ПЕРЕБУВАНЯ НА ПОСАДІ РЕКТОРА

Шановне товариство! Шановні худпромівці!

Час швидко плине, і вже минув рік, як мене було призначено виконуючим обов’язки ректора Академії, а також 100 днів, як зі мною було підписано контракт Міністерством культури та інформаційної політики України.

На разі хочеться прозвітувати про здійснене за цей час, про виконання пунктів передвиборчої програми, що водночас є основою стратегії розвитку ХДАДМ на 2021-2026 роки.

Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію в країні та карантинні обмеження, нам вдалося налагодити стабільне функціонування всіх структурних підрозділів, провадити освітній процес у звичному режимі (по два місяці) на початку кожного семестру з подальшим переходом, у зв’язку із посиленням епідеміологічних заходів, на дистанційне навчання, що, на жаль, не завжди є сприйнятим для закладів вищої мистецької освіти.

У цьому контексті варто відволіктися від робочої рутини і звернутися до цифр і фактів, що якісно покращують показники життєдіяльності в Академії та дійсно заслуговують на Вашу увагу.

У консолідованому рейтингу вишів України 2020 року Харківська державна академія дизайну і мистецтв посіла 109 сходинку, що є кращим показником серед ЗВО мистецького спрямування, які підпорядковано Міністерству культури та інформаційної політики України.

Варто окремо зосередитися на проведенні вступної кампанії 2020 року. Під час вступу до бакалаврату було проведено у звичні три періоди передбачені етапи творчих конкурсів із суворим дотриманням усіх карантинних вимог (маски, їх спеціальна утилізація, дезінфектори, посилене прибирання тощо), також було забезпечено знаходження в аудиторіях не більше 10-12 осіб. Через це і рекордну кількість заяв (844) кожен етап було проведено в дві зміни, що починались, як правило, о 7.30 і завершувалися о 16.00, а результати надавалися екзаменаційними комісіями до приймальної комісії в будь-якому випадку того ж дня.

Вступ до магістратури ознаменувався, набуттям досвіду прийому з ЄВІ, що передбачало обов’язкове складання бувшими нашими студентами, що виявили бажання вступати на другий рівень вищої освіти, щось схоже на ЗНО, з іноземної мови. Звичайно, що «втрати» через це сталися і в бюджеті, і в контракті.

Отже, в цілому у результаті вступної кампанії Академія вийшла на цифри, більші за минулорічні. На перший та другий рівні вищої освіти 2020 року зараховано 486 (451 минулого), а саме 407 (351 минулого) на бакалаврат і 79 (100) до магістратури, у тому числі із загальної кількості 25 іноземців. Зараховано на бюджет 156 (110 минулого року) бакалаврів і магістрів та 9 аспірантів.

Динаміка контингенту студентів за три роки (станом на 1 жовтня)

На початку 2020-2021 навчального року рішенням Вченої ради ХДАДМ було створено кафедру «Архітектури» та кафедру «Педагогіки, української та іноземної філології».

До штату навчально-методичного відділу введено посади фахівця з якості освіти, фахівця з ліцензування та акредитації, а також фахівця з роботи з контрактами.

Створено інформаційно-обчислювальний центр з метою покращення роботи в ЄДЕБО, програмах внутрішньої комунікації Академії, забезпечення освітнього процесу та функціонування сайту.

В Академії створено Раду гарантів освітніх програм. Задля більшого занурення в складові процесу акредитації 8 представників професорсько-викладацького складу, студентів та аспірантів Академії стали експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2020-2021 навчального року проведено успішну акредитацію 4-х освітніх програм першого і другого освітнього рівня, з подальшим правом прийому на них іноземних громадян: ОПП бакалаврського рівня «Промисловий дизайн» та «Станковий живопис», ОПП магістерського рівня «Інноваційний дизайн» і «Станковий живопис». У травні відбудеться акредитація ще 2-х освітньо-наукових програм Академії за спеціальностями 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація».

Започатковано постійне анкетування та опитування студентів та аспірантів з метою покращення якості освітнього процесу та соціальної інфраструктури ХДАДМ. Розпочато роботу з оновленою студрадою ХДАДМ, на прохання студентства розроблено план заходів щодо покращення дозвілля здобувачів вищої освіти поза навчальним часом, зокрема поновлено роботу спортивних секцій, театральної студії, проведення виставок та мистецьких акцій.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв є єдиним закладом вищої мистецької освіти які підпорядковано Міністерству культури та інформаційної політики України що ввійшов до рейтингу університетів за показниками Scopus 2021 року.

Створено разову спеціалізовану вчену раду (Шифр ради ДФ 64.109.001) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;

Проведено роботу з просування наукового видання «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв», результатом якої є включення його до Переліку наукових фахових видань України до категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України 15.04.2021 № 420).

Призначено головного редактора фахового наукового видання, «Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв» який відповідає своїм науковим статусом та наявністю необхідних публікацій.

Створено редакційно-видавничий відділ з метою покращення супроводу підготовки та випуску науково-методичної продукції Академії.

Отримано 11 авторських свідоцтв на авторське право.

За звітній період вчені звання отримали 9 членів професорсько-викладацького складу Академії, серед них: професора – 3, доцента – 6.

Наукові ступені отримали 3 представники професорсько-викладацького складу академії, серед них: доктора мистецтвознавства – 1, кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) – 2. Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» – 2.

Нараховано та виплачено матеріального заохочення пофесорсько- викладацькому складу та співробітникам ХДАДМ у зв’язку з вищезазначеними досягненнями Академії.

Преміювання: загальний фонд -1472504 грн. 95 коп., спеціальний фонд- 516085 грн 25 коп. разом -1988590 грн. 20 коп.

Матеріальна допомога: загальний фонд - 322582 грн. 86 коп., спеціальний фонд- 4856 грн 81 коп. разом - 371159 грн. 67 коп.

Загальна сума закупівель через тендери за звітній період складає 10.500.173 грн.

Проведенно капітальний ремонт м’якої покрівлі корпусу №3.
Стан даху до та після ремонту:


Створено та затверджено проєктно-кошторисну документацію щодо ремонтно-реставраційних робіт даху корпусу №1.

Активно ведеться робота щодо святкування 100-річчя Академії, але про це згодом.

Хочеться висловити слова подяки всім причетним до цих подій та успіхів, далі буде… діймо рухаймося й надалі разом!

Вітаю з усіма прийдешніми святами!

Vivat Academia! Hudprom forever!

З повагою, Ректор ХДАДМ           Олександр СОБОЛЄВ