СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Харківська державна академія дизайну і мистецтв відповідно до виданой МОН ліцензії готує фахівців у галузі знань

0202 МИСТЕЦТВО

за такими напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями:

Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр
Форма навчання — денна та заочна, крім окремих спеціалізаций

Напрям підготовки Образотворче мистецтво 6.020205.

Спеціалізації:

 • Станковий живопис;
 • Графіка;
 • Мистецтвознавство (теорія та історія мистецтв);
 • Монументальний живопис (тільки денна форма навчання);
 • Станкова і монументальна скульптура (тільки денна форма навчання).

Напрям підготовки Реставрація творів мистецтва 6.020206.

Спеціалізація:

 • Реставрація станкового і монументального живопису (тільки денна форма навчання).

Напрям підготовки Дизайн 6.020207.

Спеціалізації:

 • Промисловий дизайн;
 • Графічний дизайн;
 • Інтер'єр і обладнання;
 • Дизайн меблів:
 • Мультимедійний дизайн (тільки денна форма навчання);
 • Художнє моделювання тканин (тільки денна форма навчання);
 • Художнє моделювання одягу (тільки денна форма навчання).

Освітньо-кваліфікаційні рівні — спеціаліст та магістр.
Форма навчання — денна та заочна, крім окремих специализаций.

Спеціальність Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
7.020208 — спеціаліст,
8.020208 — магістр.

Спеціалізації:

 • Станковий живопис;
 • Графіка;
 • Мистецтвознавство (теорія та історія мистецтв);
 • Монументальний живопис (тільки денна форма навчання);
 • Станкова і монументальна скульптура (тільки денна форма навчання).

Спеціальність Реставрація творів мистецтва
7.020209 — спеціаліст,
8.020209 — магістр.

Спеціалізація: Реставрація станкового і монументального живопису (тільки денна форма навчання).

Спеціальність Дизайн
7.020210 — спеціаліст,
8.020210 — магістр.

Спеціалізації:

 • Промисловий дизайн;
 • Графічний дизайн;
 • Інтер'єр і обладнання;
 • Дизайн меблів;
 • Мультимедійний дизайн (тільки денна форма навчання);
 • Художнє моделювання тканин (тільки денна форма навчання);
 • Художнє моделювання одягу (тільки денна форма навчання).