МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Виберіть рік для перегляду

Молода мистецька наука України. ХХІІ наукова конференція молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрів, студентів. м. Харків, ХДАДМ, 27 грудня 2019 р. /збірник матеріалів. (pdf)

Всеукраїнська наукова конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ (ПОСТАТЬ МИСТЦЯ У ВЕКТОРІ СУЧАСНИХ ХУДОЖНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР)», м. Харків, ХДАДМ, 15 листопада 2019 р. /збірник статей. (pdf)

Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2018/2019 навчального року - 25 травня 2019 р. (pdf)