МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Виберіть рік для перегляду

2017

Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2016/2017 навчального року - 17 травня 2017 р. (pdf)

Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих учених «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття» в рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017», м. Харків, 9-12 жовтня 2017 р. (pdf)

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Мистецькі студії», м. Харків, 9-12 жовтня 2017 р. (pdf)