СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №6, 2017 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Кузьміних М. В. Особливості мистецтва намбань бйобу школи Кано
Станичнов О. О. Трансформація стилю модерн у мистецтві та його рефлексія у назві
Халайцан В. П. Ландшафтні композиції маєткових парків Поділля XVIII — поч. XX ст.: філософсько-світоглядний контекст фундації

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Жердев В. В. Религиозные сюжеты в творчестве А. П. Боголюбова
Завершинський В. В. Постпетриківка: стильова еволюція традиційного розпису в авторській інтерпретації Олександра Опарія
Коржева А. І. Образно-стилістичні особливості портретів Сенявських (на прикладі саркофагів із замкового костелу в Бережанах)
Косів В. М. Оп арт в українському радянському плакаті: абстракція і національна ідентичність
Косів Р. Р. Іконографія Різдва Христового з історією дитинства у творчості риботицьких майстрів 1680–1720-х років

Приймак Х. П. Структура та художні особливості комплексу народного одягу Сокальщини другої половини XIX — першої третини XX ст. в умовах етнокультурного порубіжжя
Рибалко С. Театр но в образотворчому мистецтві другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.: формування сюжетно-тематичного комплексу
Рижова О. О. Дослідження та атрибуція ікон «Трійця Новозавітна» та «Благовіщення» з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Студницький І. Р. Архітектура типових вокзалів української Цислейтанії другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: історія, просторово-планувальна структура та художньо-стилістичні особливості
Федак М. І. Іконостас кінця XVI — початку XVII ст. із церкви Св. Миколая с. Тур'є на Старосамбірщині
Фединчук О. Характер шийно-нагрудних прикрас євреїв Буковини
Шуліка В. В. Ікони Пресвятої Трійці в слобожанському іконостасі першої половини XVIII сторіччя

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Вежневець І. Л. Наративна складова жанру «музичний портрет» на прикладі вокальних портретів Ф. Пуленка
Малый Д. Композиторское мышление в аспекте взаимообусловленности мировоззрения и техники письма (на примере творчества композиторов второй половины XX века)
Мачулін Л. І. Трансформація дефініції «місто» в глобальному світі: проблеми методології
Підлісна О. В. Дизайнерські інновації і промислові території: підвищення креативності середовища (на прикладі Харкова)
Тарасов В. В. Бартерна комунікація у середовищі «переміщених осіб» 1945–1948 рр. у Німеччині та Австрії (за матеріалами візуальних та документальних джерел)
Фурдичко А. Фольклоризм на оперній сцені України (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)
Хабарова І. М. Взаємодія технологій та формоутворення в процесах проектування одягу

Шарабар К. В. Козацька історія в мистецькому дискурсі романтиків: козацький міф чи історична достовірність?


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2017 р.