СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №2, 2016 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Андрущенко Н. В. Влияние религиозно-мифологического мировоззрения на характер символики прикладного искусства Дальнего Востока: перегородчатая эмаль Китая и Японии в собрании ОММЛК.
Бондаренко І. В., Туманов І. М., Тітаренко Н. О. Арт-ландшафти в дизайні сучасного середовища та їх характеристики.
Гоголь В. Д. Скульптура як мистецтво дотику.
Комарницкая Л. А. Иронический образ в современном искусстве.
Kiuntsli R. Harmonization of unique universal relation of three dimensional temple solutions as dominating spiritual sacred renovation of architectural environment in ukrainian village.
Метельницька Д. Г. Образно-стильові особливості карикатур Анатолія Петрицького до журналу «Червоний перець».
Рижова О. О. Ікони іконостаса печерної церкви Святого Преподобного Феодосія на Дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської лаври: особливості зображень, написи, уточнення атрибуції.
Спасскова О. П. Художнє осмислення історичних образів у циклі гравюр В. Єфименка до «Слова о полку Ігоревім».

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Гончарук О. В. Портретна скульптура Львова початку ХХІ сторіччя: провідні тенденції розвитку.
Станичнов О. О. Особливості дитячих портретів у живописі польських митців доби сецесії.
Чечик В. В. Сценографія Вадима Меллера в контексті театральних експериментів художників Бавгаузу 1920-х років.

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Бреславець Г. М. Культуротворча специфіка мистецької реконструкції фольклорного тексту в контексті загальних тенденцій фольклоризму в музичному мистецтві межі ХХ–ХХІ сторіч.
Genkin А. О. Klavierimprovisation als Mittel der ästhetischen Förderung des Spielers.
Коновалова И. Ю. Понятие «личность композитора»: опыт терминологической дескрипции.

Ли Мин. Культурно-эстетические предпосылки преобладания высокой певческой форманты в китайской вокальной традиции.
Лиманська О. В. До вивчення впливу етнічних культур інших народів на формування танцювального мистецтва Слобожанщини.
Миславский В. Н. Комедии в украинском кинематографе 1920-х годов.
Оленіна О. Ю. Мережевий проект як нова художня форма.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2016 р.