СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №1, 2016 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Алфьорова З. І. Художній рейдерінг як інструмент перетворення зображального простору.
Брюханова Г. В., Лєжнєв О. О. Новітні тенденції у дизайні логотипів.
Kostelna М. Ethno-motives in the works of Ukrainian fashion designers at the beginning of the 21st century: innovations and traditions.
Кудрявцева К. П. Тема, сюжет і предметний вміст як елементи композиції станкової картини.
Kiuntsli R., Stepaniuk A. Harmony as a phenomenon of unique universal correlation between objects of architectural environment in cultural artistic space.
Ламонова О. В. Олександр Фільберт: живописець, карикатурист, педагог (за матеріалами архіву ІМФЕ ім. М. Т.Рильського).
Леонова К. І. Вплив естетики постмодернізму на художньо-стильові та пластично-образні особливості дизайну одягу початку ХХІ століття.
Лубенский В. И. Настоящее чудо живописи.
Присяжнюк Д. А. Вплив дизайну на ринкову вартість нерухомості: аналіз сучасних трендів та особливості реалізації проектів.
Соколюк Л. Д. Михайло Жук у колі фундаторів УАМ.
Чупріна Н. В., Балабаєнко Ю. Р. Причини виникнення стильового напряму the Mods та його вплив на формування сучасних тенденцій у індустрії моди.

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Назарчук М. В. Інтер’єрні та господарські тканини Волинського Полісся ХIХ — першої третини ХХ століття (питання типології).
Філімонова А. С. Творчість пейзажиста Володимира Орловського у 70-ті роки ХІХ століття.
Якимечко Л. М. Творчість Параски Хоми в контексті українського народного мистецтва другої половини XX — початку XXI століття.

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Воскобойнікова Ю. В. Типологія сучасної регентської освіти.
Громченко В. В. Семантика речовини інструмента як жанровий критерій музики соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва).
Марков Л. В. Хореографический язык Начо Дуато как отражение ведущих инновационных тенденций современного балета.
Миславский В. Н. Формирование материально-технической базы украинского кинематографа в 1920-е годы.
Проценко О. П., Мурадян Т. Т. Феномен дома: культурные смыслы и моральные притязания повседневного бытования.
Цуранова О. О., Халєєва О. В. Стилістичні особливості духовно-музичної творчості С. Трубачева.
Шкурєєв К. І. Становлення хореографічної освіти у Харкові (ХХ — початок ХХІ століття) як чинник створення балетних вистав для дітей.
Янішевська Н. С. Формотворення як спосіб втечі від реальності: досвід геометричної абстракції.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2016 р.