СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №7, 2015 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН: ІСТОРІЯ ТЕОРІЯ I ПРАКТИКА

Васіна О. В.Дизайн і технології: перспективи розвитку
Вергунова Н. С. Дефиниции принципов трансформации в промышленном дизайне
Голобородько В. М., Бойчук О. В., Свірко В. О., Рубцов А. Л. Екологічний дизайн: ґенеза стратегії
Дуляницька Л. П. Трикотаж як засіб еко-дизайну
Єфімова М. П. Інноваційні технології проектування і виробництва дитячих книг
Кожуховский А. Н. Значение применения новых инновационных технологий и выбора современных материалов для процесса изготовления архитектурно-ландшафтных макетов в учебно-образовательной деятельности по подготовке будущего художника-дизайнера как путь эстетического осмысления и изображения им реальной действительности
Кривуц С. В. Роль медиадизайна в формировании выставочного пространства
Мурашко М. В. Зв’язок озвучування із засобами виразності анімації у відео-рекламі
Повшик С. Я. Етап ескізування як засіб візуалізації проектного процесу
Скринник Н. В. Аспекти формування національної моделі сучасного українського шрифту
Храмова-Баранова О. Л., Афонін В. А., Гаврюшова Ю. С. Популяризація національного стилю в дизайні листівок України
Христюк Ю. С. Організація дозвілля дітей шляхом функціональної ревіталізації міського середовища
Цуркан К. С. Викладачі кафедри художнього текстилю Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ)
Чжоу Чен. Китайская каллиграфия в современном научном дискурсе
Яковець І. О. Екологія культури в контексті середовищної парадигми дизайну

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ

Ваврух М. І. Екслібрис у творчості львівських художників-шістдесятників
Демиденко О. І. Динаміка зорового бачення художника у творах живопису XV–XIX століть
Зборовец И. В. Римские стоики в современном философском дискурсе
Косів Р. Р. Мальовані плащаниці XVII ст. із західноукраїнських храмів: іконографія і стилістика
Осадца М. З. Тема міста в малярстві Івано-Франківщини1960—80-х років: тенденції втілення
Підгурний І. С. Сучасні тенденції розвитку технології фотографії
Плотнікова В. В. Пасійні сцени у гравюрах західноєвропейських та українських майстрів XVI–XVIІІ ст.: порівняльний аналіз
Сотник Л. І. Історія методів викладання рисунка
Якимчук О. В. Візуальна складова екранізованого образу Баби-Яги


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2015 р.