СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №5, 2015 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ МИСТЕЦТВА

Брижаченко Н. С., Босий І. М. Формування інтерактивного предметно-просторового середовища
Будник А. В. Українські шрифти у видовищному плакаті першої третини ХХ століття
Koval L. LED-technologies as a Means of Post-Industrial Illumination Design
Kiuntzli R. Architectural environment of village as unique phenomenon of cultural and artistic space of Ukraine
Мурашко М. В. Шрифт як виразний засіб передачі інформації у відео-рекламі
Рудич А. В. Росписи и рельефы часовни мемориала памяти собора Новомучеников и исповедников (г. Ялта)
Трохим Л. Ю. Графіка Василя Семенюка: рецепція фольклорних образів в ілюстраціях до «Кобзаря»
Чжоу Чен. Первая выставка китайской современной каллиграфии: основные тенденции и дискуссии

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Акав К. С. Вплив українського авангарду на караїмського мистця: В. Бабаджан в школі-студії Олександри Екстер та їх творчі контакти
Бабій Н. П. Перші брами Станіславова у світлі історичних та архітектурних
Максимлюк І. В. Творчість прикарпатських графіків кінця XIX — початку XX століття у видавничій галузі
Мартиненко Н. М. Соціальне середовище як джерело формування творчої особистості Джона Генрі Дерла
Перець О. О. Процеси творення українського стилю в мистецтві та архітектурі Полтавщини ХІХ — початку ХХ ст. як основа новітнього національного середовищного мислення
Цуркан К. С. Становлення та розвиток кафедри художнього текстилю ЛНАМ у 1946–1960-х рр.

МИСТЕЦТВО В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ

Воскобойнікова Ю. В. Творчий метод виконання православної духовної музики сербського регента Дівни Любо́євич
Добров С. М. Ансамблеве народно-інструментальне виконавство: традиції та новації
Колодко А. І. Основні концепції інформаційного суспільства: зарубіжний та український досвід
Левицька В. А. Образотворче мистецтво в контексті національно-культурного відродження України
Лиманська О. В. До вивчення пластичної символіки танцювальних обрядів ініціацій
Нікітенко К. В. Особливості менеджменту культурних індустрій: між соціокультурною концепцією та фактором прибутковості
Тучинская Т. И. Мифопоэтическое пространство романсов Б. Лятошинского 1920-х годов


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2015 р.