------WebKitFormBounda Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts

СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №7, 2014 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ

Бойко О. В. Искусство гобелена – важнейший компонент в формировании художественного образа интерьера.
Даниленко Л. В. Стильові процеси у британському графічному дизайні 50-х років ХХ століття.
Кадурина А. О. Этапы развития символов в архитектуре и искусстве сквозь призму веков.
Коновалов И. М. Направления «стимпанк» и «дизельпанк» в дизайне.
Локшук І. М. Осередки традиційного художнього ткацтва рівненського Полісся кінця ХІХ — початку ХХІ століття.
Рибалко С. Б. «Патріотичний дизайн»: японський костюм першої половини ХХ століття.
Шандренко О.  М. Етномистецтво як джерело модифікації проектних стратегій формотворення в дизайні одягу.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Більдер Н. Т. Специфіка творчої діяльності «Школи Шварцмана» (досвід колективної творчоїроботи художнього відділу СХКБ Легпрому РСФСР, 1966-1985 рр.).
Волянюк Н. М. Художньо-стилістичні особливості вишивки на рушниках Тернопільської області першої половини ХХ ст.
Гілязова Н. М. Іконографічний репертуар храмових вітражів Івано-Франківщини кінця XX — початку XXІ ст.: Господній та Богородичний цикли.
Жерздев А. В. «Музыка» и «игра» в струнно-щипковом музицировании: связь и различие понятий.
Зборовец И. В. Фотоэпопея Евгения Котляра.
Іваненко С. О. Українське народне мистецтво в наукових працях представників харківської школи мистецтвознавства першої третини XX століття.
Іволга Л. В. Неофіційна та експериментальна українська радянська анімація: історичний аспект, класифікація інституцій.
Ламонова О. В. Ілюстрації Олександра Івахненка до кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна».
Левкович Н. Я. Художні особливості указок для Тори, створених у Галичині в XVIII — першій третині ХХ ст.
Логвінова О. О. Тенденції трансформації театралізованих жанрів та форм сучасної видовищної культури.
Мазова Е. В. Александр Тышлер в контексте еврейского авангардного движения Киева начала XX в.
Масалова К. Ю. Асоціація дітей Хора із деталями ладді у 99-й главі Книги мертвих: порівняльний аналіз.
Мельникова У. П. Концепції «масового» та «колективного» в українському мистецтві 1920-х років.
Пиж'янова Н. В. Вивчення окремих аспектів етнографічної діяльності Порфирія Демуцького.
Студницький Р. О. Типологія та художньо-стилістичні особливості церковної архітектури Східної Галичини (кінець ХІ — перша третина ХХ ст.).
Усенко Н. О. The Art of Political Protest: Ukrainian Version.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2014 р.