СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №4-5, 2014 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДИЗАЙНУ

Богуславець К. Д., Чеботарьова І.Б. Дослідження впливу кольору на купівельну спроможність товарів.
Бокарева Ю. С., Романовская В. Е. Инфографика как современное средство коммуникации.
Панєвіна Н. М. Колір як один з основних засобів художньої виразності на web-сайті.
Чеботарьова І. Б., Терехова Д. О. Ребрендінг як засіб підвищення конкурентоспроможності фірми на прикладі ТМ «Assistant».
Чумаченко М. П.Средовой дизайн и методы проектирования в системе етнотенденций (на примерах текстильного дизайна Слобожанщины).

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Бабунич Ю. І. Парадигма модернізму в українському живописі першої третини ХХ ст. (пошуки націнального стилю).
Білан І. С. Книжкова графіка Юрія Магалевського.
Волков С. М. Еволюція художньої освіти.
Комарницький А. С. Давньокиївські традиції культу Діви Марії.
Костенко Н. Е. Поэтика домрового искусства.
Крячко А. С. Слов'янські міфологічні мотиви в живописі М. О. Врубеля: аналіз образно-стилістичних рішень.
Левкович Н. Я. Впливи західноєвропейської стилістики в мистецтві євреїв Східної Галичини XVII – першої третини ХХ ст.
Мельничук Л. Ю. Українське мистецтво в художніх колекціях Слобожанщини ХІХ – початку ХХ ст.
Новоженець-Гаврилів Г. П. Мистецтво діаспори: від традицій української графіки – до модерних графічних форм.
Павельчук І. А. Студії Яна Станіславського в творчій практиці Івана Северина.
Рижова О. О. Книжкова гравюра як джерело іконографії Лаврського іконопису XVII   XVIII століття.
Рибалко С. Б. Японський традиційний костюм: проблеми атрибуції.
Сімферовська А. Северин Обст у портретах львівських художників: деталь як символ.
Сытник О. Г. Sciense art: обоснование понятия и перспективные направления.
Стребкова І. В. Провідні художники Вижниччини кінця ХХ – початку ХХ століття.
Ходак І. О. Кафедра всесвітнього мистецтва Всеукраїнської академії наук: інституції, персоналії, основні напрями досліджень.
Шулика В. В. «Спас Великий Архиерей» в иконописи старообрядцев-липован второй пловины ХІХ – начала ХХ века.
Яковець І. О. Комунікаційний простір сучасного музею як одна з основних категорій теорії музейної комунікації.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2014 р.