PUBLICATIONS OF BULLETIN OF KSADA

Issue #4, 2013
View/download pbulications in pdf


ДИЗАЙН І ДИЗАЙН-ОСВІТА

Жук М. Й., Чирчик С. В. Методологія дизайн-проектування в контексті професійного становлення майбутнього дизайнера середовища.
Храмова-Баранова О.Л., Цьомра Т.С., Саєнко І. Ф. Стандарти в дизайні та еко-культурі, їх значення.
Яремчук О. М. Когда «технэ» перестало быть искусством. Часть 2. Эпоха начала промышленной революции.

ДИЗАЙН ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Артеменко М. П. Концептуалізм як основний принцип художнього проектування костюму для фрік-шоу.
Гардабхадзе И. А. Роль конвергенции смежных специализаций в трансформации типовых задач деятельности дизайнеров одежды.
Зеленкова В. А. Еволюційна та формотворча періодизація розвитку аеровокзалів.
Кохан Н. М. Творческие подходы как средство выразительности в ленд-арте.
Лагода О. М. Репрезентація як форма нарративізації.
Онищенко С. М. Класифікація первинних елементів комбінаторики костюмного формоутворення.
Понікаровська Н. А. Захисні символи у візерунках української вишиванки як обереги.

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ

Бейлах О. Д. Специфіка спрямування радянського дизайну 1930-50-х років ХХ століття.
Волік К. С. Дукачі в історичному та культурному просторі України: соціум, символіка, семіотика.
Козловська М. П. Специфіка художньо-педагогічних процесів на Поділлі кінця ХІХ – початку ХХ століть.
Логінський Я. В. Методика викладання в пейзажній майстерні професора В. І. Забашти.
М'якота І. В. Графічні цикли М. Казаса 1907–1911 рр.: образно-стилістична і тематична специфіка, особливості творчого методу.
Одрехівський Р. В. Особливості творчого портрету Богдана Білінчука.
Рибалко С. Б. Японський татуаж у контексті релігійних, соціальних та мистецьких практик.
Романенкова Ю. В. Мотив старения в искусстве возрождения и маньеризма.
Самойленко О. Ю. Специфіка художньо-образних рішень у вітражах І. Левитської.
Титаренко Н. В. Прикладна графіка харківського художника Всеволода Аверіна.


Return to the catalogue of issues (2013)