СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №4, 2013 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН І ДИЗАЙН-ОСВІТА

Авраменко Д. К. Середовище як формоутворюючий фактор об'єктів зовнішньої реклами.
Близнюк М. М. Інформаційно-комп'ютерні технології у підготовці фахівців етнодизайну: інтеграційні процеси, педагогічна практика.
Габриелян Т. О. Визуальная идентификация бренда: построение модели единого стратегического дизайна.
Ганоцька О. В. Новітні тренди сучасного дизайну упаковки.
Гладун О. Візуальна мова графічного дизайну як вторинна моделююча система.
Голобородько В. М., Свірко В. О., Рубцов А. Л. Ергодизайн як методологічна стратегія сучасної дизайн-ергономічної діяльності.
Гончар О. В. Ергодизайн як потужний інтегратор інтересів учасників педагогічної взаємодії у навчальному процесі.
Даниленко Л. В. Становлення дизайнерської освіти у Великій Британії.
Лясковська-Манойловіч О. О. Фрактальний плакат як яскравий акцент екс-, інтер'єру.
Миргородская Н. В. Женские образы в стилистике пин-ап и их влияние на художественно-коммуникативные аспекты рекламы.
Мышляева О. Б. Актуальные аспекты в методике обучения цвету на занятиях по живописи в архитектурном, художественном и дизайнерском образовании.
Потапенко Г. М. Роль программы Macromedia Flash в создании презентационного ролика при проектировании объектов промышленного дизайна.
Прусак В. Ф., Кордіяка І. Я. Екологічний дизайн у вирішенні соціальної проблеми «відходів життєдіяльності людини».
Скляренко Н. В. Аспекти системності голограми як синтетичного дизайн-об'єкту.
Чадаєва К. Ю. Інновації в освіті: теоретично-методологічні засади мотивації навчальної діяльності у вищій школі.
Чеботарева И. Б., Романишена И. В., Фартыгина В. И. Чему мы можем научиться у дизайнеров прошлого века?
Чжоу Чен. Современная китайская каллиграфия. Инновационный путь развития.
Яковець І.  О. Корпоративна культура в діяльності музею ХХІ століття.

ДИЗАЙН ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Божко Ю. Г. Объект художественно-технического проектирования как иерархическая система.
Будяк В. В. Гламур в формировании образов «икон стиля»: ретроспектива.
Виноградова А. С. Интерактивный поход в формировании современной выставочной экспозиции.
Гнецько З. І. Взаємозв'язок світла, форми та кольору в дизайні дитячих дошкільних закладів.
Ермилова Д. Ю. Арт-дизайн и творческие концепции в дизайне костюма.
Нагорна З. В. Класифікація методів трансформативного формоутворення в дизайні одягу.
Олексієнко А. М., Мироненко Н. Г. Сучасні проблеми реновації промислових об'єктів в житлові приміщення та створення художнього образу (на прикладі робіт студентів 5 курсу "ІО").
Омельченко О. Н. Мотивы Природы в украинской народной орнаментике.
Пригодін М. Д., Грищенко Т. М. Колористика у предметному просторі.
Прокопенко В. Л., Телішевська Х. Р. Застосування композиційних матеріалів та нових технічних прийомів у формоутворенні меблевих виробів.
Романенко Н. Г., Бердник А. П. Дизайн – проектування костюма. Інновації освіти.
Свинцова Е. В. Метод деконструкции в процессе проектирования одежды.
Хомутовская А. В., Товстик Т.  Н. Лэнд-арт в формировании открытых городских пространств.

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ

Андрейканіч А. І. Майстер українського кіноплаката – Ібрагім Літинський.
Демиденко О. І., Поддубко К. В. Застосування в живопису техніки «а-ла прима».
Залевська О. Ю. Зародження та розвиток постмодерністського стилю у культурі та мистецтві світу й України.
Іваненко С. О. Євгенія Берченко – харківська дослідниця народних монументальних декоративних розписів.
Майстренко-Вакуленко Ю. В. Матеріали і техніки українського станкового рисунка (кінець XVII  – початок ХХ століття).
Радомський М. Т. Художні традиції чеського та словацького склоробства.
Сопко О. І. Пам'ятки рукописного мистецтва Закарпаття XIV – XIX століть.
Чурсін О. В. Сучасні мистецькі пленери: особливості та тенденції розвитку.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2013 р.