СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №2, 2017 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


Брюханова Г. В. Викладання «комп’ютерної графіки та моделювання упаковки» на базі ЕНК з урахуванням сучасних рекламних тенденцій
Hovorun A. V. The problems of the students’ design thinking development in higher art educational establishments in terms of globalization
Демешонок Д. В. Дослідження якості візуального сприйняття об’єктів середовища інтер’єру
Єременко І. І., Лавріненко В. А. Ескапізм в дизайні костюма
Коляда І. І. Биоморфизм как категория дизайна
Кривуц С. В., Бондаренко В. В., Уколов П. В. Авторські підходи у формуванні гармонізації міського середовища засобами 3D відеомеппінга
Кулиш Т. А., Хабарова І. М. Рапортний малюнок в дизайні сучасного костюма: методика дизайн-проектування
Волошенко В. О. Фестивалі ковальства та їх роль у розвитку художнього металу україни початку ХХІ століття (естетичний і соціокультурний аспекти)
Горбатенко Л. П., Жилка Е. О. Давньогрецькі мотиви у сучасному станковому живописі
Деркач М. І., Станичнов О. О. Художественная эклектика портретов Ф. А. Малявина в работе «Портрет Павла Ивановича Харитоненко с сыном» (1911) из собрания Харьковского художественного музея
Костюкова В. В., Мархайчук Н. В. Меморіальна пластика Харківщини ХІХ — початку ХХ століття (на прикладі некрополів Харкова та Чугуєва)
Луковська О. І. Мистецькі виставки як стимул креативної творчості в європейському арттекстилі другої половини ХХ століття
Прядка В. М. Феноменологія українського іконопису (IX–XVІІ ст.)
Токар М. І. Ґенеза художнього ілюстрування дитячої книги 1991–2000 років
Федічев В. С. Геометрія фігур каменя як основа композиції у скульптурі
Дубка А. С. «Образ-стиль» тромбона в системе камерно-инструментального музицирования
Лі Дженьсін. Травестія в традиційній пекінській опері: герменевтичний підхід
Муединов Д. М. Микрохроматика в современных произведениях для трубы и способы ее исполнения
Сунь Тянь. Полифонический цикл для фортепиано Ор. 68 Хуан Ан-Луна: опыт авторской транскрипции
Фурдичко А. Історія і розвиток сучасного українського фольк-джазу: від африканських барабанів до українських бубнів
Вежбовська Л. Р. Чий лик на «Розп’ятті»? Спроба реконструкції одного задуму Тараса Шевченка
Литовченко Н. М. Історичні витоки поняття «трансформація» та його соціальне і технологічне підґрунтя в матеріальній культурі людства
Пашкевич А. Е. Полеміка на сторінках газет під час гастролей театру ім. Вс. Мейєрхольда в Харків 1926 року
Шкурко В. Ю. Образ тіла (флеш-імідж) у світлі новітніх культурних практик як ремінісценція модних інновацій ХХ століття