CATALOGUE OF DIGEST
"TRADITIONS AND NOVATIONS
OF THE HIGHER ARCHITECTONIC AND ART EDUCATION"

Issue #2, 2016
View/download pbulications in pdf


Габрель Т. М. Площі Львова: архітектура, функція, дизайн.
Гайдучик Д. В. Духовні твори Якова Яциневича у церковно-співацькій практиці ХХ століття (за архівними матеріалами).
Горбунов В. М. Звукоподражание и трансформация как компонент комплексной подготовки артиста-кукловода.
Дем’янчук А. Л. «Матір Божа Неустанної Помочі» в іконному малярстві Галичини кінця ХІХ — початку ХХІ сторіччя: історія та іконографія.
Жердев В. В. Храм на Святогорском Фаворе и парижский проект архитектора А. Ф. Петцольда.
Кузюра-Сметана О. В. Типологія поліфункціональних комплексів високогір’я Центрально-Східної Європи кінця XIX — першої половини XX сторіччя в контексті розвитку наукових досліджень.
Kiuntsli R. Modern Ukrainian peasant dwelling: the search for self-expression and aformations.
Ламонова О. В. Георгій Якутович сімдесятих: пейзажі таінтер’єри.
Ма Цзяцзя Вокальный цикл Цзо Чженьгуаня «Три романса на стихи древних китайских поэтов» как образец межстилевого синтеза.
Манько С. Б. Репертуар українських естрадних артистів у XXI сторіччі: авторські твори та кавер-версії відомих пісень.
Mysak M. I. Paper folding in social and art spaces.
Романюк І. А. Музичний трактат О. Щетинського за текстами Г. Сковороди: українська картина світу ХХІ століття.
Сьомкін В. В. Інноваційність парадигми сучасної технології освіти зі спеціальності «Дизайн».
Чжан Ібо. Сян Цзін: «Найпростіше — коротке питання».
Чурсін О. В. Мистецькі пленери як засіб підвищення живописної майстерності художників-педагогів.
Шевлюга О. А. Щодо проблеми намісної ікони Печерської Богородиці.
Шемет Л. В. Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України (історичний аспект).
Шепеть Т. М. Розвиток станкової графіки у Львові 1990–2000-х років: мистецькі процеси та персоналії.
Шкляр С. П. Відеоекологія: організація архітектурного середовища з урахуванням основних законів візуального і психологічного сприйняття
Шкурко В. Ю. Отображение художественных направлений в модных инновациях ХХ века.