CATALOGUE OF DIGEST
"TRADITIONS AND NOVATIONS
OF THE HIGHER ARCHITECTONIC AND ART EDUCATION"

Issue #2, 2015
View/download pbulications in pdf


Розділ 1. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Бортник К. В. Особливості новаторських трактувань балету П. Чайковського «Лускунчик».
Жарких Т. В. Вокальные циклы в контексте творческого наследия О. Мессиана.
Зуб Г. О. Концертмейстерське мистецтво: методи вивчення та провідні наукові дискурси.
Колодочка Н. И. Работа певца над сценическим воплощением художественного образа (по материалам мемуаров, посвященных И. С. Паторжинскому).
Коновалова И. Ю. Творческая личность В. Рунчака в синтезе его композиторской, исполнительской и организаторской деятельности.
Ляхович А. В. Варіантність в музиці Рахманінова (на прикладі першої сонати).
Осипенко В. В., Шишкіна О. А. Традиційна пісенність с. Червоний Шахтар Ізюмського району Харківської обл. (до проблеми відтворення локального вокального стилю).
Романова А. В. Виконавське інтонування як художня цінність.
Ткаченко В. Н. Стиль инструмента в триаде «музыкант–произведение–слушатель» (на примере феномена «гитарный стиль»).
Уманець О. В. Особливості інтерпретації концепту жіночого начала як складової фаустіанскої тематики в  «трьох сценах із “Фауста” Гете» О. Локшина.
Шемет Л. В. Народно-інструментальне мистецтво Дніпропетровщини в контексті музичної культури України ХХ ст.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Аль-Ода Насир Али Абдульхуссейн. Генезис архитектурного образа Вавилонской башни.
Шубович С. А., Жмурко Ю. В., Майстренко В. И. Информативность архитектурно-исторической среды города (на примере ул. Черноглазовской в Харькове).

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Бондаренко І. В., Васіна О. В., Іваненко Т. О. До визначення терміну «модуль» в контексті методики інтегрування системи вищої дизайнерської освіти в Болонський процес.
Мурашко М. В. Визуальные средства инфографики в видеорекламе.
Соколова М. В., Кириченко О. М. Використання паперових схем орігамі на тканині.
Соловьева О. С. Рекреационные зоны промышленных объектов как составляющая дизайна городской среды (на примере г. Харькова).
Сьомкін В. В. Дизайн в контексті семантичної і візуальної гармонізації реклами і фірмового стилю.
Храмова-Баранова О. Л. Засоби графічної виразності в дизайні інтерактивних видань.
Целуйко Ф. В. Професійна ретуш у контексті розвитку журнального дизайну.