�� Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts

СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №4, 2014 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Асатурян А.  С. Символистская поэзия как источник стилевого новаторства К.  Дебюсси.
Жерздев А.  В. Струнно-щипковые инструменты в Библии: Ветхий Завет и Новый Завет.
Зуб Г.  А. Некоторые проблемы интерпретации барочной музыки на примере оперы Г. Перселла «Дидона и Эней».
Ильенко М.  М. Понятие виртуозности в аспекте музыкального стиля (на примере феномена «трубач-виртуоз»).
Логвінова О.  О. Театралізовані жанри та форми сучасної видовищної культури.
Мимрик М.  Р. Деякі особливості темброво-виражального потенціалу саксофона у другій половині ХХ — початку ХХІ ст.
Помпеева А.  Ю. Эстетика и поэтика одноактной оперы, ее основные разновидности (поджанры).
Снєдкова. А. «Слобожанський стиль» народного ансамблево-інструментального музикування.
Усенко Н.  О. Мистецька критика в контексті художнього життя Харкова (1945–1960-ті рр.).
Храмова-Баранова О.  Л. Міряння як один із чинників становлення видів мистецтва на теренах України.
Чібалашвілі А.  О. Моделі концептуального синтезу в камерних творах сучасних українських композиторів.
Чистякова Н. В. Органология скрипки: мифы и факты о происхождении инструмента и скрипичного ансамбля.
Шандренко О.  М. Стиль як презентативно-нормативний вимір комунікації моди.
Шумакова С.  Н. Содержательные и структурно-процессуальные характеристики художественной деятельности харьковской творческой мастерской циркового искусства.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Панфілова О.  Г. Комплекс єзуїтського колегіуму в м. Кременці.
Печеник О.  Н., Печеник В.  С. Пассивное использование солнечной энергии для нагревания и охлаждения зданий.
Ремизова Е.  И. Монологичность канонических систем. Теолого-символические каноны Средневековья.

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Бондаренко Б.  К. Головні характеристики бренду Audi та проектні засоби їх представлення у предметно-просторовому середовищі автосалонів.
Даниленко Л.  В. Організаційні форми британського графічного дизайну другої половини ХХ століття: рекламні аґенції.
Хоменко М.  А. Особенности проектной графики школ промышленного дизайна Западной Европы и США.