СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №3, 2014 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Гончаренко А. О. Образно-тематичні та структурно-композиційні принципи візуалізації подій української історії Другої Світової війни у монументальній скульптурі України 1990-х–2000-х рр.
Грицун Ю. Н. К вопросу периодизации жизни и творчества Игоря Ковача.
Громченко В. В. Музыка для инструмента соло: к вопросу определения жанрового начала.
Жарких Т. В. Психолингвистическая компонента исполнительской интерпретации «Поэм для ми» О. Мессиана.
Жерздев А. В. Мифы и реальности струнно-щипкового инструментализма: античность и  «доантичность».
Кириленко Я. А. Принцип концертности в хоровой спецификации. Концертно-хоровой стиль.
Лачко О. Ю. Перформанс: історико-генетичний аспект.
Линник М. С. Р. Геника как слушатель-эксперт рубежа ХІХ–ХХ вв.: объективная ситуация и субъективно-личностный взгляд музыканта-просветителя.
Мирончук М. О. Формування та розвиток виконавського апарату у музикантів-інструменталістів.
Пиж’янова Н. В. Охматівський хор під орудою Порфирія Демуцького.
Савченко Г. С. Семантика простору симфоній А. Брукнера.
Серебрянская А. С. Авторедакция как явление композиторского творчества (к вопросу «тембрового переинтонирования»).
Черная Е. Б. Первый фортепианный концерт А. Караманова: претворение «темы юношества» в крупной форме.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Лесик-Бондарук О. О. Об’ємно-просторове і планувальне вирішення мурованих храмових споруд волині XVII–XVIII ст.
Студницький Р. О. Мурована церковна архітектура Східної Галичини кінця ХІ — першої третини ХХ ст.: джерела та символіка просторово-планувальної структури.

АРХІТЕКТУРА ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Алиев А. Э. Скульптура как объект формирования художественной и эстетической среды городского пространства.
Дудка С.-Р. О. Особливості здійснення проектування підприємств громадського харчування.
Юрик Я. М. Меморіальні парки як головні носії пам’яті.

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Жильцова Г. В. Застосування піктографічних політипажних мотивів на прикладі вітчизняного та закордонного досвіду формування айдентики
Шумарова Д. В. Становлення системи візуальної ідентифікації Олімпійських ігор у графічному дизайні.