СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №2, 2014 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Бортник К. Дон Жуан на балетній сцені та проблема культурної ідентичності.
Ващенко М. Традиція та новаторські риси у творчості Григорія Синиці.
Громченко В. Імпровізація як художня основа жанру музики для інструмента соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва).
Губ’як Д. До проблеми інтерпретації творів для бандури В.  Зубицького.
Деркач Л. Не звуком единым… (метаморфозы сценического воплощения в камерно-вокальном жанре).
Костенко Н. Современная теория и практика домрового исполнительства в Украине.
Ламонова О. Агітвікна Самуїла Уманського (Самума) 1941 — 1943 рр.
Приходько А. Рецепція інтегративно-синтетичної природи музичного авангарду ХХ століття.
Ружинская Д. Воплощение постмодернистского концепта в режиссёрском театре (на примере оперных постановок Д.  Чернякова).
Степанова Г. Життя та творчість провінційного актора М.  Іванова-Козельського.
Хоменко К. Традиція військового портрету Слобожанщини. Огляд провінційного військового портрету з зібрання Харківського художнього музею.
Шумакова С. Харьковская школа циркового искусства: новое пространство эволюционных изменений.
Юрченко О. Переложение классических произведений для цимбал: опыт интерпретации.
Яніна-Ледовська Є. «Весна священна» І. Стравінського. Від етнографії до філософії бутя.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Давидич Т. Культурные основания и композиционные особенности архитектуры в ранние периоды её развития.
Юрик Я. Меморіалізація пам’яті як важливий напрямок діяльності ЮНЕСКО.

АРХІТЕКТУРА ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Габрель Т. Показники та методи обґрунтування просторово-предметних співвідношень житлової забудови.
Громнюк А. Орнаментика як засіб формування етнокультурної ідентичності архітектури інтер’єру.
Крамачёва Н., Рябова О. Проблемы формирования и функционирования городских общественно-транспортных узлов в условиях плотной застройки в крупнейших и крупных промышленных городах.
Сидор М. Реприза духовного концепту галицьких придорожніх каплиць у різних формах їх архітектурного вираження.

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Єфімова М. Проектування тактильних книг для дітей із вадами зору в Україні та за кордоном.
Олексієнко А. Визначення концептуальних рішень у проектуванні тематичних парків (на прикладі робіт студентів спеціалізації «Інтер’єр і Обладнання»  ХДАДМ).