СТАТТІ ЗБІРНИКА
"ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ"

Збірник №1, 2014 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Акмен И. Архитектурные виды Харькова на почтовой открытке конца ХІХ — начала ХХ вв.
Громченко В. Музика для інструмента соло. До проблеми специфіки жанру (на  прикладі духового музично-виконавського мистецтва).
Зборовец И. Философия географии в автобиографической прозе Н. В.  Дьяченко.
Зимогляд Н. Харьковская фортепианная школа первой половины ХХ века в контексте развития пианистической культуры Украины.
Коновалова И. Аура личности и творчества композитора в артефактах его эпистолярного наследия.
Котова О. Специфіка одеської школи живопису 1960-2010 рр.
Курінна Г. Специфічні особливості сценарію сучасного музичного кліпу.
Манько С. Історія розвитку жанру мюзиклу в Україні в першоджерелах та публікаціях.
Петровська Ю. Вклад Антона Попеля та його учнів у розвиток львівської  кульптури.
Рум’янцева А. Виконавська діяльність харківських піаністів у повоєнну добу.
Туманов І. «Туринська плащаниця» в аспекті концепції «парадокси історії та матеріальної культури».
Цуранова О. Композиторское наследие С.  Смоленского в контексте стилистических особенностей нового направления в русской духовной музыке.
Щуров А. История эволюции ударных инструментов в составе симфонического оркестра.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Кадурина А. Теоретические принципы расшифровки архитектурной символики на семиотическом уровне (на примере архитектуры Одессы).
Лысых О. Использование исторического опыта в формировании современной архитектурно-ландшафтной среды.
Шебек Н. Середовищне мислення в містобудуванні, архітектурі і дизайні.

АРХІТЕКТУРА ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Білоус Ю. Історичні аспекти виникнення та формування архітектури мистецьких центрів.
Виноградов В. Розвиток монументальної пластики Ялти орієнтального напрямку в період модерну.
Ідак Ю. Вілла «Сулима». історія створення.
Кохан Н. Тенденции развития ленд-арта.
Хлюпина А. Региональные особенности в архитектуре Украины 1990-2010 гг.
Юрик Я. Меморіали як головні носії пам’яті у середовищі міста.

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Авраменко Д. Напрямки та тенденції розвитку сучасної зовнішньої реклами в Україні.
Воронцова О. Види, походження та художньо-орнаментальне оформлення текстильних матеріалів епохи італійського Ренесансу.
Кузнецова І., Соломенко А. Килими та текстиль в інтер’єрі крізь живопис Вікторіанської епохи.