PUBLICATIONS OF DIGEST
"TRADITIONS AND NOVATIONS OF THE HIGHER ARCHITECTONIC AND ART EDUCATION"

Issue #2, 2013
View/download pbulications in pdf


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Бабій О. «Фіделіо» Л.  Ван Бетховена та  «Летючий Голандець» Р. Вагнера в інтерпретаційній версії В. Шредер-Деврієнт.
Биджакова Н.  Л. Виолончельные сонаты Жозефа Ропбрца (к вопросу стилевых взаимодействий в камерно-инструментальной музыке начала ХХ века).
Горбаль В. Німецька оркестрова культура першої половини XVIII ст. (Дрезден – Берлін – Ляйпциг).
Даюк Ж. Культурно-просвітницький вплив Кременецького ліцею (ХІХ – поч.  ХХ ст.) на місцеве соціокультурне середовище.
Дорошенко В. Проблемы аматорского творчества в народно-сценической хореографии Украины на современном этапе.
Евтушенко С. О “Портрете неизвестной статс-дамы” из собрания Третьяковской галереи.
Зборовец И. Польское кино 30-х годов ХХ века на современном телеэкране.
Колчанова Л. Педагогические принципы в процессах обучения будущих актеров.
Котова О. Прояв образу Володимира Наумця.
Лихвар В. Герменевтико-методологічний ракурс дослідження мови образотворчого мистецтва.
Поклад Н. Камерна творчість Сергія Турнєєва в аспекті взаємодії композитор-виконавець.
Помпеева А. Опера как жанрово-стилевой комплекс. Оперный «тип творчества».
Салюкова Г. Тенденції формування творчих зв’язків між Росією і Україною в аспекті розвитку музичного життя Харкова.
Селищева И., Бородаенко Т. Баухауз – феноменальное явление в новом искусстве 21-го века.
Слюсаренко Т. Ансамблеве бандурне виконавство другої половини ХХ – поч.  ХХІ століття: мистецькі особливості творчих колективів центрального та південного регіонів України.
Смелый А. Проект «Искусство скульптуры».
Триколенко С. Вистава «Прекрасний звір у серці» (за поезією М.  Вінграновського): ліричний щоденник у сценографічному вирішенні.
Фільова Т. Самодіяльний театральний рух Харкова 20–30-х рр. ХХ ст.
Шавардак О. Особливості естрадно-джазової музики у навчальному процесі студентів-піаністів ВНЗ.
Хомутов І. Технологічні аспекти реставрації Хлуйської ікони «Вскресіння із зішестям у пекло».
Шило А. Искусствоведение — искусствознание — искусствовидение. Статья 1.   «Ненужная» профессия?
Яркина И. Особенности вокально-инструментального ансамбля в  «классическом» funk`е.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ

Блинова М. Коммуникативность телесности в архитектуре.
Дудка О. Еволюційний аналіз розвитку композиційної структури театральних будівель і споруд.
Єрошкіна О. Сакральне зодчество як ресурс перспективного розвитку просторової структури великого сучасного українського міста (на прикладі розбудови м.  Харкова).
Золотова А. «Божественный геометр» сэр Исаак Ньютон и его описательная реконструкция храма Соломона.
Кадурина А. Символика в архитектуре и философия эпох.
Калинина О. Обновление как джентрификация.
Крейзер І. Взаємодія форми, скульптури та декору в об`єктах архітекторів: О. М.  Бєкєтова, Б. І.  Білозерського, І. О. Фоміна 1920-1940-х рр.
Скороходова А. Особенности реставрации декора интерьера памятников архитектуры.
Чілібйова О., Шевченко Л. Минуле й сучасне в творчості японського архітектора Шигеру Бана.

АРХІТЕКТУРА ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Громнюк А. Типологічні засади формування предметно-просторового середовища підприємств громадського харчування.
Жук М. Проектування житлової забудови з використанням плоских графічних решіток.
Качемцева Л. Романские и готические формы в архитектуре Харькова второй половины ХІХ – начала ХХ веков.
Кісельов К. Вплив функціонального підходу на просторову організацію.
Ковпак О., Шевченко Л. Еволюційний шлях кінотеатрів.
Ладыгина И., Ильяш А. Исторические аспекты формирования структуры большого Харькова.
Лесик-Бондарук О. Місце і роль волинських храмів XVII-XVIII толіття у системі міської забудови.
Лоліна Н. Тенденції, що формують сучасне міське середовище.
Меженна Н. Примикання нових будинків до існуючих як засіб гармонізації композиційного ряду забудови вулиці.
Панченко О. Методика удосконалення архітектурно-планувальної композиції в природному і гармонічному розвитку міста.
Поперечна О. Архітектурно-планувальне рішення зон соціально-культурної взаємодії мешканців житлового середовища.
Ремизова Е. Натальевка… Память места.
Смоленская С., Мельник Н. Конструктивизм в архитектуре Одессы: постановка проблемы.
Тюрікова О., Недошитко О. Особливості стилеутворення в архітектурному середовищі.
Юрик Я. Архітектурна ідентичність сучасного Львова.

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Гардабхадзе І. Культурна спадщина України в наукових дослідженнях і художній творчості дизайнерів нового покоління.
Катриченко С. Творческие подходы в дизайне объектов архитектурной среды на основе технологии битой плитки.
Лагода О. Об'єктивація «суб'єктивного» у проявах моди.
Малик Т. Особенности изготовления тканей и текстильных изделий для жилого интерьера в условиях современной Украины.
Трегуб Н. Прогностична дизайн-концепція меблів для кафе Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка.