СУХОВІЙ
Олександр Миколайович

доцент, кандидат
філософських наук

Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, аспірантура.

Тема дисертації «Антропологія Керкегора: рух філософії до літературності». Захист дисертації - 2003 рік, місце захисту – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Спеціальність 09.00.04 - «філософська антропологія, філософія культури».

Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації: Харківська державна академія культури, кафедра – «Мистецтвознавства, мовознавства і літературознавства» - 2010 рік. Кваліфікація: кандидат філософських наук (диплом ВАК ДК № 021820), доцент кафедри історії та теорії мистецтва (МОН України, Атестат доцента 12ДЦ № 016942).

Наукові інтереси: філософія культури, світова література, релігієзнавство.

Наукові зв’язки: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харківська державна академія культури.

Наукові плани: публікація статей з філософії культури.

Публікації: за період 1999 -2014 роки - 24 публікації з них 11 у фахових виданнях України, 1 навчально-методичного характеру