РОГОЗА
Олександр Миколайович

доцент, кандидат
історичних наук

В 1997 році закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, історичний факультет.

У 1998-2001 рр. навчався в аспірантурі по кафедрі соціально-політичних дисциплін Харківського державного художньо-промислового інституту (з 2002 року – ХДАДМ).

В 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня «кандидат історичних наук».

З 2002 року працює в ХДАДМ.

З 2010 року доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ХДАДМ.

В 2012 році отримав наукове звання доцента.

Наукові інтереси: «Діяльність земств України як органів місцевого самоврядування (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)».

Автор 20 наукових та науково-методичних праць.