НАДОБКО
Сергій Володимирович

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри

2012 р. – закінчив інститут підготовки кадрів для органів МВС України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист;

2013 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою;

2013-2016 рр. – здобувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна;

2016 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право».

Має близько 100 наукових праць присвячених проблемам державотворення, основам правам,  галузям фінансового, адміністративного та інформаційного права.

Наукові інтереси: адміністративне право і процес; відносини у сфері банківської діяльності; право інтелектуальної власності.

Викладає дисципліни: «Інтелектуальна власність», «Правові основи професійної діяльності».