------WebKitFo Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts

ЛІГАЧОВА
Алла Олексіївна

професор, доцент,
кандидат філософських
наук

1960 рік. Закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «філолог». Працювала вчителем російської мови і літератури, а з 1962 року - асистентом кафедри суспільних дисциплін Маріупольського металургійного інституту.

1963 - 1966 роки навчалася у аспірантурі на кафедрі філософії Харківського державного університету. Протягом 1975-1977 років працювала над дисертацією у відділі естетики Інституту філософії АН України. У 1977 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук за темою «Процес формування художньої ідеї» у Київському національному університеті.

1966-1967 роки - асистент кафедри філософії Харківського інженерно-будівельного інституту.

З 1969 року працює на кафедрі суспільно-політичних (нині соціально-гуманітарних) дисциплін Харківської державної академії дизайну і мистецтва.

Є автором більше ніж 70 наукових і науково методичних праць з філософсько-естетичної тематики.