ЗАІКІНА
Наталія Євгенівна

викладач

1996 р.- закінчила Харківське державне художнє училище за спеціальністю «Живопис» та здобула кваліфікацію художник-майстер.

2003 р. - закінчила Харківську державну академію дизайну та мистецтв, отримала диплом за спеціальністю «Реставрація творів мистецтва», здобула кваліфікацію художника реставратора-викладача.

2006 р. - закінчила магістратуру Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Отримала диплом за спеціальністю «Реставрація творів мистецтв», здобула кваліфікацію художника-реставратора викладача, дослідника.

З 2003 по 2011 навчальний рік на кафедрі Реставрації станкового та монументального живопису викладає курс « Копіювання темперного живопису», «Реставрація олійного живопису», «Реставрація темперного живопису» для студентів 2-х та 3-х курсів. Керівник дипломних проектів.

Коло фахових інтересів складається з реставраційної проблематики: дослідження та реставрація творів темперного живопису різноманітних шкіл і різноманітних напрямків Україні та Росії; творів з записами, пізнішими нашаруваннями; встановлення і реконструкція втрачених авторських зображень; дослідження композиційних та технологічних особливостей творів темперного живопису. І як результат – копіювання та авторське переосмислення в створенні багаточисельних ікон темперного живопису.

Бере участь у наукових конференціях. Має низку наукових публікацій у фахових виданнях.