ВИШНЕВСЬКИЙ
Валентин Йосипович

доктор біологічних
наук, професор