КОТЛЯР
Євген Олександрович

доцент, кандидат
мистецтвознавства,
член Національної
спілки художників
України, член спілки
дизайнерів України,
член Міжнародної
асоціації критиків
мистецтва (АІС)

Народився 13.05.1970 у м. Харків.

Освіта за фахом: Харківське державне художнє училище (1990), художньо-педагогічне відділення, викладачі — А. Луценко, Г. Коновалов; ХХПІ (1995), спеціалізація «Монументально-декоративний розпис», викладачі — О. Пронін, В. Носєнков, О. Вяткін. Закінчів аспірантуру ХХПІ за спеціалізацією «Теорія та історія мистецтва» (1995). У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Синагоги України другої половини XVI — початку XX ст. як сторико-культурний феномен»; науковий керівник — доктор мистецтвознавства, професор Л. Соколюк. Як науковець стажувався в Єрусалимському університеті (2003, 2005). Закінчив докторантуру ХДАДМ (2013).

Основна галузь творчої та наукової діяльності — єврейське мистецтво. Автор вітражів, розписів, дизайну культових та громадських об’єктів в Україні, автор експозицій в музеях, учасник та куратор художніх виставок. Приймав участь у більш 50-ти міжнародних та наукових конференцій, зокрема в Польщі, Італії, Ізраїлі, США, Канаді та ін.; автор більше 130 наукових публікацій у виданнях України, Росії, Польщі, Ізраїлі, Латвії, Італії, а також монографій та каталогів виставок. Куратор Центру Сходознавства ХДАДМ, упорядник та редактор наукових збірників «Сходознавчі студії» — спецвипусків «Вісника ХДАДМ» (з 2008 р.)

З 2002 р. член спілки дизайнерів України, з 2005 р. — член Національної спілки художників України, з 2007 р. — член Міжнародної асоціації критиків мистецтва (АІС).

У 2012 р. нагороджений Харківською муніципальною премією у галузі дизайну ім. В. Єрмілова.

Працює на кафедрі «МЖ» з 1995 року. Викладає дисципліну «Композиція», керує дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також аспірантами та здобувачами, працює над держбюджетними темами ХДАДМ.

e-mail: eugeny.kotlyar@gmail.com