ГОЛОБОРОДЬКО
Віталій Миколайович

професор, кандидат
технічних наук

Після закінчення Харківського авіаційного інституту у 1977 році працював на заводі транспортного машинобудування ім. Малишева.

З 1980 року — старший науковий співробітник на кафедрі будівельних машин Харківського інженерно-будівельного інституту. У 1987 році на цій же кафедрі захистив кандидатську дисертацію.

З 1988 року — доцент кафедри Інженерно-технічних дисциплін Харківського художньо-промислового інституту (нині ХДАДМ), а з 1990 до 2010 — завідувач цієї кафедри.

За роки завідування кафедрою опікувався вдосконаленням методики технічної і ергономічної складової в дизайн-освіті. Наприкінці 90-х років кафедра Інженерно-технічних дисциплін під його орудою за підтримки кафедри "Графічного дизайну" ініціює створення нової спеціалізації в академії — "Комп'ютерний дизайн", а у 2004 зі складу кафедри ІТД відокремився новий підрозділ — кафедра "Дизайну інтерактивних засобів візуальних комунікацій".

Автор більш як ста наукових і навчально-методичних публікацій, чисельних винаходів і розробок, захищених авторськими свідотствами, свідотствами на промисловий зразок і патентами, а також публікацій, присвячених проблемам проективної ергономіки, ергодизайну, автомобільного дизайну. Автор і співавтор монографії, навчальних посібників, електронних видань, в тому числі і з грифом МОН. У 2012 році побачив світ його підручник «Ергономіка для дизайнерів» з грифом МОН.

В науковому плані активно співпрацює з УкрНДІДЕ (Українським науково-дослідним інститутом дизайну і ергономіки). У форматі комплексної державної програми ”Розроблення науково-методичних основ дизайн-ергономічного забезпечення господарського комплексу на базі системного підходу” брав участь у розв’язанні таких завдань, як, наприклад: «Формування сучасної термінологічної бази дизайну і ергономіки та її унормування», «Дослідження проблем нормативного забезпечення в ергодизайні та розроблення дизайн-ергономічних стандартів з оцінювання якості», «Формування науково-методологічних засад ергодизайну, розроблення і стандартизація методики ергодизайнерського оцінювання виробів», «Ергодизайн робочих місць: новітні методи дослідження та оцінювання» та інших.

Результатом його наукової співпраці з Технічним комітетом ТК121 став ряд Дежстандартів України з дизайну і ергономіки.

Член Української ергономічної асоціації.